Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,71 PLN  

4,72

PLN   2,27 PLN

STRONA GŁÓWNA

  • dot. linii Przemyśl - Jelenia Góra

    2017-01-27 11:27

    O G Ł O S Z E N I E !!!

    Informujemy, że w związku z niską frekwencją podróżnych
    od dnia 01.02.2017 r.  zawieszamy wykonywanie kursów
    na linii: 
    Przemyśl - Jelenia Góra - Przemyśl, którą wykonywaliśmy
    wspólnie z PKS TOUR Sp. z o.o. Jelenia Góra.

  • dot. linii: Przemyśl - Ustrzyki Dolne

    2017-01-26 11:45

    UWAGA PASAŻEROWIE !!!

    Informujemy, że od dnia  30.01.2017 r.  skracamy  linię:
    Przemyśl - Ustrzyki Dolne do miejscowości Kuźmina. Będą realizowane kursy:
    - Przemyśl - Kuźmina z godz. 7.50  i  Kuźmina - Przemyśl z godz. 11.55.
    Kurs Przemyśl - Kuźmina z godz. 14.00 będzie odjeżdżał o godz. 14.20
    (połączony z kursem Przemyśl - Dubiecko p. Birczę z godz. 14.20).
    Kurs Kuźmina - Przemyśl  z godz. 17.00  będzie wykonywany tylko w okresie
    ferii
    i wakacji szkolnych (nie będzie wykonywany w dni robocze).

  • ograniczenia w komunikacji

    2017-01-10 14:15

    PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 14.01.2017 r.
    zawiesza w soboty wykonywanie kursów:

    1. Dynów - Przemyśl z godz. 6.20
    2. Przemyśl - Dynów z godz. 13.30
    3. Dynów - Przemyśl z godz. 15.20
    4. Przemyśl - Dynów z godz. 16.50
    5. Przemyśl - Dubiecko z godz. 19.15
    6. Dubiecko - Przemyśl z godz. 20.107. Rokietnica - Przemyśl z godz. 15.30
    8. Przemyśl - Rokietnica z godz. 16.30
    9. Rokietnica - Przemyśl z godz. 17.30
    10. Przemyśl - Rokietnica z godz. 19.30
    11. Kalników - Przemyśl z godz. 15.15
    12. Przemyśl - Kalników z godz. 16.2
    13. Kalników - Przemyśl z godz. 17.15
    14. Przemyśl - Kalników z godz. 18.40
    15. Przemyśl - Maćkowice z godz. 16.50
    16. Maćkowice - Przemyśl z godz. 18.05

    Na okres ferii i wakacji szkolnych zawiesza się kursy:

    1. Przemyśl - Dubiecko z godz. 17.10
    2. Dubiecko - Przemyśl z godz. 18.00

  • Komunikat w sprawie ulg w komunikacji prowadzonej na terenie gminy Żurawica

    2016-12-27 10:15

    PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. w lokalnej komunikacji autobusowej wykonywanej na terenie Gminy Żurawica z wjazdem do miasta Przemyśla będą honorowane następujące ulgi:

    • 100% - Honorowi Obywatele Gminy Żurawica, osoby upoważnione przez Wójta Gminy,
    • 50% - emeryci oraz osoby, które ukończyły 70 rok życia zameldowane na terenie Gminy Żurawica,
    • 30% - renciści zameldowani na terenie gminy Żurawica
    • 20 % - uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkały na terenie gminy Żurawica na przejazdy z miejsca   zamieszkania do Przemyśla w dni nauki szkolnej,
    • 20 % w miesiącu lipcu i sierpniu młodzież szkolna i studenci zamieszkali na terenie gminy Żurawica
    • bilet miesięczny szkolny w cenie 25,00 zł dla uczniów dojeżdżających do szkół na odległość do 3 km.

    Mieszkańcy gminy Żurawica uprawnieni do ulgowych przejazdów autobusami PKS są proszeni o wymianę posiadanych legitymacji na rok 2017 r. bądź wyrobienie nowych legitymacji w przypadku nabycia prawa do ulgi. W tym celu należy zgłosić się do kas dworca autobusowego PKS w Przemyślu przy ul. Czarnieckiego 4 z posiadanym dowodem tożsamości oraz legitymacjami i innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z danej ulgi. Legitymacje będą wydawane od 27.12.2016 r.
    Młodzież szkolna otrzyma bilety ulgowe od kierowcy po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

  • ulga STUDENT

    2016-11-04 13:52

    UWAGA STUDENCI !!!

    Od 07.11.2016 r. studenci do 26 roku życia mogą korzystać
    z naszych linii pośpiesznych: Przemyśl - Warszawa,
    Przemyśl - Jelenia Góra i Przemyśl - Zielona Góra
    kupując bilet z ulgą handlową 50 %.

    Z a p r a s z a m y !!!