Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  5,00 PLN  

4,99

PLN   1,91 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  2019-10-01 21:59

  Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przemyślu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

  Ofertę na badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 należy przesłać na adres:

   

  Rada Nadzorcza PKS Przemyśl Spółka z o.o. ul. Czarnieckiego 4, 37-700 Przemyśl, lub przesłać na e-mail: pks_przemysl@onet.pl

   

  do dnia 20 października 2019 r.

   

  Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

  1.  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
  3. Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu poinformowania Rady o wynikach badania sprawozdania finansowego za rok 2019.
  4. W razie potrzeby udział biegłego rewidenta w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe PKS Przemyśl Spółka z o.o. za rok  2019 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem posiedzenia będą sprawy finansowe Spółki.
  5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej informacji (w formie listów intencyjnych) sporządzanych dla Zarządu Spółki o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

   

   Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o:
   1. formie prowadzonej działalności,
   2. wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
   3. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
   4. liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  3. Oświadczenie o gotowości do uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniu Rady Nadzorczej poświęconemu omówieniu opinii z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
  4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.
  5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  6. Wskazanie metod i terminów przeprowadzenia badania sprawozdania.

   

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia oferenta w każdym czasie i bez podania przyczyn.

 • siedziba biura

  2019-07-11 14:42

  KOMUNIKAT !!!

  Informujemy, że od dnia 01.07.2019 r. biura pracowników administracyjno-biurowych

  znajdują się na Dworcu Autobusowym PKS Przemyśl przy ul. Czarnieckiego,

  gdzie będą załatwiane bieżące sprawy. Biuro czynne od godz. 6.50 do 14.50.

  Sprzedaż biletów w kasach dworca w godz. 6.00 do 17.30 (pon.-pt.)
                                                                  w godz. 9.00 do 16.30 (sb.-nd.).

  Siedziba Spółki PKS Przemyśl Sp. z o.o.:   ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl.

  Adres do korespondencji: PKS Przemyśl Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 4, 37-700 Przemyśl.

 • dot. linii Przemyśl - Rybotycze

  2019-06-03 14:27

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że w związku z remontem mostu
  w miejscowości Huwniki k. Cmentarza o
  d dnia 03.06.2019 r.
  skraca się regularną komunikację na linii Przemyśl - Rybotycze
  do miejscowości Huwniki - do odwołania.

   

   

 • dot. linii Przemyśl - Warszawa

  2019-05-15 09:45

  Komunikat !!!

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. informuje, że na linii Przemyśl - Warszawa nie będzie
  wjazdu na dworzec w Przeworsku do czasu zakończenia remontu mostu.

  Pasażerów z okolic Przeworska prosimy o korzystanie z najbliższego przystanku:
  Jarosław DA Plac Więźniów Oświęcimia (pod Galerią).

   

 • Dot. linii Przemyśl - Warszawa p. Lublin

  2019-05-15 09:00

  O G Ł O S Z E N I E !!!


  PKS Przemyśl Sp.  z o.o. informuje, że wprowadza ograniczenia na linii
  Przemyśl - Warszawa p. Lublin:

  • kurs Przemyśl - Warszawa z godz. 22.45 będzie wykonywany z Przemyśla
   w niedziele i czwartki,
  • kurs Warszawa - Przemyśl z godz. 11.25  będzie wykonywany
   w poniedziałki i piątki.