Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  4,45 PLN  

4,45

PLN   1,89
PLN

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW » Komunikat w sprawie ulg w komunikacji prowadzonej na terenie gminy Żurawica

Komunikat w sprawie ulg w komunikacji prowadzonej na terenie gminy Żurawica

2020-08-31 12:30

PKS Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. w lokalnej komunikacji autobusowej wykonywanej na terenie Gminy Żurawica z wjazdem do miasta Przemyśla będą honorowane następujące ulgi:

  • 100% - Honorowi Obywatele Gminy Żurawica, osoby upoważnione przez Wójta Gminy,
  • 50% - emeryci oraz osoby, które ukończyły 70 rok życia zameldowane na terenie Gminy Żurawica,
  • 30% - renciści zameldowani na terenie gminy Żurawica
  • 20 % - uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkały na terenie gminy Żurawica na przejazdy z miejsca   zamieszkania do Przemyśla w dni nauki szkolnej,
  • 20 % w miesiącu lipcu i sierpniu młodzież szkolna i studenci zamieszkali na terenie gminy Żurawica.

Mieszkańcy Gminy Żurawica uprawnieni do ulgowych przejazdów autobusami PKS są proszeni o przedłużenie ważności posiadanych legitymacji na rok 2020 r. bądź wyrobienie nowych legitymacji w przypadku nabycia prawa do ulgi. W tym celu należy zgłosić się do kas dworca autobusowego PKS w Przemyślu przy ul. Czarnieckiego 4 z posiadanym dowodem tożsamości oraz legitymacjami i innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z danej ulgi.
Legitymacje będą wydawane bądź przedłużane od 02.01.2020 r.
Młodzież szkolna otrzyma bilety ulgowe od kierowcy po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.