Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  5,13 PLN  

4,89

PLN   2,22 PLN

STRONA GŁÓWNA » ogłoszenie

ogłoszenie

2018-12-27 13:22

Ogłoszenie !!!

Udziałowcy, którzy zbyli udziały i potrzebują umowę kupna-sprzedaży
potwierdzoną notarialnie proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się
w sekretariacie Spółki maksymalnie do 07.01.2019 roku do godz. 9.00
bądź pod numerem telefonu 722 160 020.